19.06.2018

Numarataj işlemi kısa bir ifadeyle, belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yapılara adres tespiti yapmak suretiyle, herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlaması işlemidir.

Bu yazımızda, işyeri adresinin numarataj çalışmasıyla değişmesi halinde yapılması gerekenleri ve tavsiyel...

Şehirde yaşayan ve köyde boş ağılı ve işlenebilir tarım arazisi olanlardan köye dönmek isteyenler 300 damızlık koyun ve asgari ücret garantili proje kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak.

Bankalar, 100 TL’lik alacaklarını kabaca 5-10 lira gibi düşük fiyatla satıyorlar, farkı zarar yazıyorlar.

Sanayi sicil belgesi olan işyerlerinin 2019 yılı sonuna kadar makine ve teçhizatlara KDV teşviği ve hızlandırılmış amortisman geliyor.